Nabídka spolupráce

  • Osobnostní předpoklady jsou pro nás důležitější než délka předchozí praxe.
  • Obchodník společnosti  SOTIRIA musí působit důvěryhodně, mít znalosti o produktu a službě kterou nabízí. Je potřebné umět naslouchat klientům-budoucím zákazníkům, měl by se umět vcítit do klienta.
  • Ačkoliv chce „prodat“, měl by být pravdivý a představit produkt nebo službu realisticky (nejlepší zákazník, je spokojený  a loajální zákazník.
  • Je potřeba zvládat písemný, telefonický a zejména osobní styk s klientem.
  • Náplní práce je aktivní vyhledávání a získávání potencionálních zákazníků – klientů pojišťoven, kteří byli svou pojišťovnou špatně odškodněni.
  • V případě, že Vám získávání nových klientů přináší radost, můžete se stát špičkovým obchodníkem.
  • Nejdůležitějším faktorem úspěšnosti, je nebát se a nenechat se odradit ihned zpočátku, kdy se Vám nemusí dařit , tak jak si představujete.
  • Naši obchodní zástupci se za žádných okolnosti nevtírají. Nespokojení zákazníci jsou pro společnost tím nejhorším důsledkem obchodní činnosti.

        Nabízíme:

  • silné zázemí a odbornou podporu společnosti SOTIRIA, včetně propagačních materiálů, letáků, vizitek 
     
  • výrazné provizní ohodnocení za získané smlouvy klientů, kterým společnost SOTIRIA zajistí správnou výši úhrady škody                                            
  • pracovní činnost dle Vašeho času - OSVČ, živnostník, brigáda
     
  • možnost získat postavení  "regionální obchodní zástupce společnosti SOTIRIA"