Na základě Vámi podepsané plné moci a poskytnutí potřebných údajů a dokladů  se postaráme, v co nejkratším možném termínu, o to, aby pojišťovna, která Vám poskytla pojistné plnění dle jejich standardů, přehodnotila vyplatu pojistného a doplatila správnou výši vzniklé škody.

Zaměstnanci společnosti SOTIRIA mají s vyřizováním škod a  krácením pojistného plnění (amortizace, aftermarket) u pojišťoven zkušenosti, které jsou připraveni využít ve Váš prospěch.
Posouzení Vaší věci  je zcela zdarma. Základem naší odměny je administrativní poplatek, který uhradíte při podpisu smlouvy. Po dobu vyřizování Vaší zakázky nic nehradíte, až do chvíle, kdy bude doručena skutečná náhrada škody, jejíž součástí bude i část naší odměny.


Budeme pro Vás pracovat nejen kvalitně a s profesionálním přístupem, ale také s minimálním finančním zatížením pro Vaši osobu.

Informujte se v naší kanceláři o cenách za služby.
 

Kontaktujte nás