S L U Ž B Y

Zastoupení klienta

Odborně Vám poradíme při vyřizování pojistných událostí.

Jedná se hlavně o skutečnost, zda pojišťovna správně vyplatila pojistné plnění, o kontrolu výpočtu výše škody od pojišťovny a další úkony.
Zastupujeme při jednání s pojišťovnou, zaměstnavatelem, správními úřady, viníkem dopravní nehody, jakož i v řízení před soudem a v dalších záležitostech souvisejících s vymáháním Vašeho odškodnění. Získáme pro Vás odškodnění, na které máte zákonný nárok.

 

Odcizili Vám vozidlo? Nejste spokojeni s výší finančního vypořádání od pojišťovny?


V tomto případě je tu společnost Sotiria k Vašim službám. Odborníci společnosti Vaši věc zdarma posoudí a pomohou Vám s vyřízením Vašich nároků.

 

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Nevíte, jak se domoci skutečné náhrady škody?


Pomůžeme Vám s vyřízením Vašich nároků, poskytneme efektivní pomoc a odborné právní poradenství. Zajistíme řádný znalecký posudek. Provedeme posouzení správného vyčíslení škody pomocí systému Audatex - počítačový systém určený ke zpracování, ocenění škod na motorových vozidlech s cílem maximálně usnadnit a zkrátit tuto jinak zdlouhavou práci, z velké části představovanou  vyhledáváním množství potřebných informací z mnoha podkladů.

 

Byla Vám způsobena újma na zdraví při dopravní nehodě?


Společnost Sotiria se zabývá získáváním náležitého odškodného pro účastníky dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví. Nabízíme Vám vyřízení maximálního odškodného a to i v případě, že jste již odškodněni byli, ale myslíte si, že odškodnění nebylo adekvátní.

 

Dále pro naše klienty zajistíme

 

Služby spojené s likvidací škod na vozidlech, nabízíme zdarma zapůjčení náhradního vozidla a zajišťujeme opravy vozidel našich klientů. Na základě Vašeho zmocnění vyřídí naši pracovníci vše potřebné pro bezproblémovou likvidaci všech Vašich škod
škoda na vozidle, škoda na zdraví, věcná škoda, zapůjčení vozidla.
          

 

Při vzniku pojistné události můžeme Vaši pohledávku odkoupit.